PostgreSQL Consulting en Projecten

Naast PostgresPURE (klik hier) en onze migratie oplossing (klik hier), kunt u bij ons terecht voor kennis en expertise op het gebied van PostgreSQL, middleware, Java en Linux. Onze professionals beschikken over vele jaren ervaring met deze omgevingen en technologieën.

Consulting

Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit over de inzet van PostgreSQL in uw organisatie.

Dit kan variëren van:

  • Wat kan PostgreSQL voor ons betekenen?
  • Hoe kunnen we migreren van Oracle naar PostgreSQL?
  • Op welke wijze realiseren we een complexe database architectuur met PostgreSQL die grote volumetransacties aankan en die ook nog eens 24×7 beschikbaar is?
  • Gebruiken we PostgreSQL wel optimaal?

Voor al deze vraagstukken stropen wij graag de mouwen op! De specialisten van Splendid Data staan u met raad en daad terzijde, zodat u weloverwogen beslissingen kunt maken.

Projecten

Het succesvol doorlopen van een project is een vak apart. Zijn de uitgangspunten en doelstellingen helder geformuleerd? Het is van belang dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen duidelijk hebben wat er dient te worden gerealiseerd. Als opdrachtnemer neem je deels de verantwoordelijkheid over. Het behoort bij de kernwaarden van Splendid Data om hiermee integer en waardig om te gaan. Met onze ervaring kunnen we gerust stellen dat ieder project uniek is. Daarom creëren we elke keer een gezond fundament op basis waarvan we succes realiseren. In goed overleg komen we tot duidelijke afspraken die worden geformaliseerd in een contract.

Denkt u na over projecten als:

  • migreer voor ons een applicatie op basis van Oracle naar PostgreSQL, of
  • we willen graag een nieuw systeem ontwikkelen op basis van PostgreSQL,

In een eerste gesprek wordt al snel duidelijk wat Splendid Data voor u kan betekenen.