Migreren naar de Cloud? Hét moment om de Oracle footprint te verlagen.

Migreren naar de Cloud, private, hybrid of public Cloud is een belangrijk actueel onderwerp bij veel organisaties. De voordelen om te switchen naar een Cloud strategie zijn legio.

De migratie van uw Oracle databases zal in de Cloud strategie echter veel hoofdbrekens veroorzaken. De spoeling is namelijk dun als het aankomend op migratie van uw Oracle Databases naar de Cloud. Er worden, naast Oracle zelf, maar een beperkt aantal Cloud providers door Oracle ondersteund.

Wat betekent het als Oracle zegt een Cloud provider niet te ondersteunen? Men denkt vaak dat de infrastructuur of de hypervisor in het bijzonder geen ondersteuning biedt voor het draaien van een Oracle database. Technisch gezien is het echter heel goed mogelijk om een Oracle Database te draaien op welke Virtual Machine (VM) dan ook via de gebruikelijke installatieprocedures van Oracle. Het zijn echter de licentiebeperkingen die Oracle oplegt, welke grotendeels kan worden toegeschreven aan de hypervisor die door de Cloud provider wordt gebruikt en de manier waarop het aantal vCORES/vCPU’s wordt berekend. Zoals algemeen bekent is Oracle-licentieverlening gebonden aan het aantal processoren waarop de Oracle-binaries draaien.

Het zijn echter de licentiebeperkingen die Oracle oplegt en de manier waarop het aantal vCORES/vCPU’s wordt berekend, welke grotendeels kan worden toegeschreven aan de hypervisor die door de Cloud provider wordt gebruikt.

Door te migreren naar Open Source Software, waarbij met name PostgreSQL een populair Oracle alternatief is, lopen organisaties niet tegen deze licentiebeperkingen van Oracle aan. Vrijwel alle Cloud providers bieden standaard PostgreSQL aan. Gebruik van PostgreSQL betekent keuzevrijheid tussen Cloud aanbieders, en geen zorgen over onverwachtse licentiekosten. Het gebruik van PostgreSQL wordt mede daarom door grote Cloud providers extra gestimuleerd.

Bepaal uw doelstellingen voor de migratie naar de Cloud en overweeg de voordelen van een migratie naar de Cloud te combineren met een migratie van de Oracle databases naar PostgreSQL. Naast vrijheid in keuze is ook een lagere TCO snel inzichtelijk te maken.

Kortom, de voordelen van een migratie naar de Cloud zijn aanzienlijk groter als u het combineert met het gelijktijdig verlagen van uw Oracle footprint.