Wat kan Splendid Data voor Independent Software Vendors (ISV’s) betekenen?

U bent een ISV en u wilt uw product naast Oracle ook beschikbaar hebben op een PostgreSQL database-omgeving. PostgreSQL is de snelst groeiende concurrent van Oracle en is ook nog eens Open Source. Dit heeft tot voordeel dat het aanbieden van uw software product op basis van PostgreSQL qua kosten veel interessanter is voor uw bestaande klanten, maar ook voor u meer potentie biedt om het ook aan andere/nieuwe klanten aan te bieden. Immers niet iedereen is bereid de hoge kosten van een Oracle licentie te betalen.

Splendid Data beschikt over de juiste kennis, maar ook over de noodzakelijke gereedschappen om uw software product gebaseerd op een Oracle database ook geschikt te maken voor een PostgreSQL database.

Om te kunnen bepalen of ook uw software product geschikt kan worden gemaakt voor een PostgreSQL database, biedt Splendid Data een migratie assessment aan. Dit assessment bieden wij kosteloos aan. Het enige wat wij van u vragen is een actieve participatie qua kennis en kunde van uw eigen software product gedurende de assessment die we uitvoeren.

Gedurende de assessment beoordelen we de in’s en out’s van de wijze waarop uw software product ook geschikt kan worden gemaakt voor PostgreSQL.

Op basis van de Oracle catalog views zijn wij in staat te beoordelen wat de impact is qua aanpassingen, doorlooptijd en kosten om de omzetting naar PostgreSQL mogelijk te maken. Wij beperken ons niet tot alleen de Oracle database data objecten (tabellen, kolommen, datatypes, views, etc.), maar we beoordelen ook de Oracle database code objecten (packages, procedures, functions etc.). Met name voor wat betreft dit laatste zijn wij absoluut uniek. Door middel van onze migratietools zijn wij namelijk in staat uw huidige Oracle PL/SQL code grotendeels geautomatiseerd native te migreren naar PostgreSQL PL/pgSQL.

Uiteraard beoordelen we ook de geschiktheid van uw software product als geheel. Het gaat hierbij om de gebruikte technologieën en de mogelijkheid om deze, indien nodig, geschikt te maken voor PostgreSQL als database. Gebruikt u bijvoorbeeld Java en bevat uw Java code SQL-statements, dan kunnen wij met onze gereedschappen vaststellen in welke mate deze dienen te worden aangepast. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw software product geschikt te maken voor PostgreSQL neem dan contact met ons op